Phần mềm hỗ trợ cài đặt thiết bị | tài liệu sử dụng thiết bị

Danh mục hiện tại chưa cập nhật sản phẩm. Vui lòng chọn danh mục khác.

Download tài liệu

Công ty cổ phần DNC

Để hỗ trợ Khách hàng thuận tiện hơn trong việc cài đặtsử dụng các thiết bị do Thành Phát cung cấp, Các bạn có thể tải các file cài đặt cũng như hướng dẫn sử dụng bên dưới :

- Máy chấm công

+ Phần mềm Mitapro dùng cho máy chấm công - Download

+ Phần mềm MitaproV2 - Download

+ SQL 2014 dùng cho win 8, win 10 - Download

+ Tài liệu HDSD phần mềm Mitapro cho Máy chấm công - Download

+ Tài liệu HDSD phần mềm Mitapro V2 cho Máy chấm công - Download

+ Phần mềm Wise Eye V5.1 dùng cho máy chấm công - Download

+ Phần mềm hỗ trợ time 5.0 - Download

+ Phần mềm Wise Eye 2010 dùng cho máy chấm công - Download

+ Tài liệu HDSD phần mêm Wise Eye V5.1 cho máy chấm công -  Download

+ Phần mềm chấm công LogicBuy cho máy Ronald Jack - Download

+ Hướng dẫn sử dụng Phần mềm LogicBuy - Download

- Bảng tương tác:

+ Phần mềm Elite-panasonic cho Bảng tương tác Panasonic UB-T781/T781W/T760 - Download

+ Phần mềm DotNet 4.5 frameworkDownload

+ Tài liệu HDSD Bảng tương tác Panasonic - Download

+ Phần mềm IQ board driver V7.0 - Download

+ Phần mềm IQ board platform cho Bảng tương tác Iqboard DVT - Download

+ Phần mềm thư viện IQboard - Download

+ Tài liệu HDSD Bảng tương tác IQBoard - Download

+ Phần mềm  Bảng tương tác Hitachi -  Download

Tài liệu HDSD Bảng tương tác Hitachi -  Download

+ Ứng dụng cho bảng tương tác - Download

+ Phần mềm Bảng tương tác Baro - Download

+ Hướng dẫn sử dụng Bảng tương tác Baro - Download

- Thiết bị tương tác:

+ Phần mềm upointer và i-pro - Download

+ Tài liệu HDSD upointer  - Download

+ Phần mềm tương tác Bignote - Download

+ Tài liệu HDSD Bignote - Download

+ Phầm mềm ứng dụng cho thiết bị tương tác - Download

+ Phần mềm Tiếng Anh cho thiết bị tương tác - Download

- Phần mềm hỗ trợ khác:

+ Phần mềm trình chiếu không dây HDMI Ezcast - Download

+ Ứng dụng dùng cho bảng tương tác :

- But chỉ thông minh - Download

- Bé tập tô màu - Download

- Luyện âm Tiếng Anh - Download

- Bé học Toán - Download

- Ứng dụng Địa lý - Download

- Ứng dụng Sinh học - Download

- Ứng dụng Mầm non - Download

+ Fonts-VNI full - Download

+ Tải Visual Studio C++ - Download

+ Phần mềm Teamview - Download

+ Phần mềm WinRar 5.4 - Download

+ Update ip - Download

+ Phần mềm và HDSD Baro: - Link 1  - Link 2

+ Phan mềm Iqboard mới: - link 1  - link 2 - Link 3

icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: